Medical Group Dens

Distances līgums

Distances līgums tiek slēgts vietnē www.medicalgroupdens.lv, starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “MEDICAL GROUP DENS” reģistrācijas numurs 40102033905, juridiskā adrese Tallinas iela 49A, Rīga, LV-1012, e-pasts: info@medicalgroupdens.lv, tālrunis: +371 29284626,  +371 67 273 769, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un Pircēju, kas izdara preces pasūtījumu www.medicalgroupdens.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.medicalgroudens.lv interneta tirdzniecības vietnē.

1. Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu

1.1. Ar šo līgumu Pārdevējs pārdod  Pircējam preci, ko Pircējs ir pasūtījis interneta tirdzniecības vietnē www.medicalgroupdens.lv, bet Pircējs apņemas apmaksāt un pieņemt pasūtīto preci. 

1.2. Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek tikai interneta tirdzniecības vietnē www.medicalgroupdens.lv, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu „pasūtīt”. Preces pasūtīšana www.medicalgroupdens.lv interneta tirdzniecības vietnē uzskatāma par Pircēja vēlmi slēgt šo Distances līgumu un iegādāties preci par norādīto cenu, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt preci ar piegādi. Ja pasūtījums būs pareizi noformēts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.

1.3. Pēc preces pasūtījuma pabeigšanas, Pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu. Kad Pircējs ir saņēmis Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājumu, uzskatāms, ka Pārdevējs ir pieņēmis Pircēja vēlmi iegādāties izvēlēto preci, un no savas puses ir pievienojies šim Distances līgumam, tādējādi Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.4. Visas preču cenas www.medicalgroupdens.lv interneta tirdzniecības vietnē ir norādītas, iekļaujot PVN 21%. Preces cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.

2. Pasūtījumu izpilde, piegādes veidi un izmaksas

2.1. Interneta tirdzniecības vietnē www.medicalgroupdens.lv pasūtītā  prece var tikt piegādāta vai arī preci ir iespējams saņemt personīgi. 

2.2. Pasūtītās preces saņemšanas veidi:

 2.2.1. tuvākajā “Omniva” pakomātā (maksa par piegādi EUR 3,00; veicot pasūtījumu par 55 EUR un vairāk – piegāde bez maksas);

2.2.2.  saņemt zobārstniecības klīnikā Tallinas 49A, Rīgā, klīnikas darba laikā.

2.3. Veicot pasūtījumu ar piegādi uz “Omniva” pakomātu – apmaksa par preci tiek veikta  ar pārskaitījumu. Piegāde tiek veikta tikai pēc maksājuma saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

2.4 Veicot pasūtījumu un izvēloties preci saņemt  “Medical Group DENS” klīnikā Tallinas 49A, Rīgā, apmaksa tiek veikta sekojoši:

 2.4.1. apmaksa ar pārskaitījumu – pasūtījums tiek izsniegts tikai pēc maksājuma saņemšanas “Medical Group DENS” bankas kontā;

2.4.2. apmaksa ar norēķinu karti – tiek izsniegts čeks;

2.4.3. apmaksa skaidrā naudā – tiek izsniegts čeks.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma, kas no Pircēja saņemts uz Pārdevēja elektroniskā pasta adresi: info@medicalgroupdens.lv.

3.2. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot (nosūtīt)  preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

3.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punktā noteiktajos gadījumos. 

3.4. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

3.5. Gadījumā, ja netiek konstatēti tiesiski šķēršļi Pircējam izmantot atteikuma tiesības, Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim.

4. Garantija

4.1. Precēm garantiju nodrošina preču ražotājs. Garantija ir spēkā tikai uzrādot preces  apmaksas veikšanas pamatojošu dokumentu.  Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas, kopšanas vai nolietošanās dēļ.

5. Pircēja likumīgās tiesības, ja prece neatbilst līguma noteikumiem

5.1. Gadījumā, ja Pircējam pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

5.1.1. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

5.1.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

5.1.3. attiecīgi samazina preces cenu;

5.1.4. atceļ līgumu un atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu.

6. Pircēja datu apstrāde

6.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

7. Līguma darbības periods

7.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz Pārdevēja un Pircēja no līguma izrietošo saistību pilnīgai izpildei.